Bezwaar tegen de WOZ-waarde: in deze situaties maak je kans

Binnenkort ontvang je de nieuwste WOZ-beschikking. Net als afgelopen jaren zal de waarde fors hoger uitvallen dan het jaar ervoor. De verder gestegen huizenprijzen tillen de gemiddelde WOZ-waarde naar nieuwe records. Het gevolg voor jou als huiseigenaar is stijgende woonbelasting. Heeft de gemeente de waarde van jouw woning niet goed ingeschat? Je kunt hier  bezwaar tegen maken. Wanneer heeft een WOZ-bezwaar kans van slagen?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Volgens deze wet bepaalt de gemeente jaarlijks wat jouw woning waard was op 1 januari van het voorgaande jaar. De hoogte van je woningwaarde heeft invloed op de volgende woonbelastingen: 

 • Onroerendezaakbelasting (ozb),
 • Rioolheffing,
 • Waterschapsbelasting en
 • Eigenwoningforfait (EWF) voor de inkomstenbelasting


De WOZ-waarde is ook de grondslag voor schenk- of erfbelasting bij het schenken of erven van een woning. Voor eigenaren van één of meer verhuurwoningen geldt dat een hogere WOZ-waarde kan resulteren in meer vermogensbelasting in box-3.

Wanneer maak je kans met een WOZ-bezwaar? 
De gemeente schat de waarde van jouw woning onder andere in aan de hand van vergelijkbare woningen in je buurt. Een gemeentelijke taxateur gaat niet alle huizen langs, er wordt een computermodel gebruikt voor de waardebepaling. Net als alle standaard modellen is ook deze niet feilloos. Zeker in de onderstaande gevallen kan een WOZ-bezwaar slagen:

 • Bij achterstallig onderhoud 
 • Stankoverlast (als er vlak naast jouw woning een patatzaak zit)
 • Jij wel of geen uitbouw of dakkapel hebt
 • Geluidsoverlast
 • Asbest
 • Bodemverontreiniging
 • Uitzicht dat belemmerd wordt, denk aan windmolens of de bouw van een nieuw appartementencomplex 


Onderzoek hoe de WOZ-waarde is vastgesteld
Als je het niet eens bent met de gemeente, kun je binnen zes weken bezwaar maken. In de brief die je hebt gekregen met de beschikking staat hoe je dat kunt doen. Vraag vervolgens het taxatierapport van de gemeente op. Hierin staat hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen en daarmee kun je zelf concreet maken waarom jouw woning meer of minder waard is. 

Bezwaar WOZ-waarde met terugwerkende kracht
In uitzonderlijke situaties kan je met terugwerkende kracht bezwaar maken. Dit is mogelijk tot maximaal vijf jaar terug en wordt ambtshalve bezwaar genoemd. Je gemeente is verplicht dit bezwaar te beoordelen als uit de controle blijkt dat de WOZ-waarde in de afgelopen 5 jaar meer dan 20% en een minimum van €5.000 te hoog was vastgesteld. 

Wanneer je met succes bezwaar hebt gemaakt tegen de te hoge WOZ-beschikking kun je profiteren van een lagere belasting. Bezwaar maken om de WOZ-waarde te verlagen heeft ook nadelen. Bijvoorbeeld wanneer je jouw woning wilt verkopen of in aanmerking wilt komen op korting op je hypotheekrente. Lees meer hierover in dit artikel.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Joficon Inkomensplanning - HV Hypotheken maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie